01.12.2003 itibariyle, Sanayi Müşterilerine Uygulanan Doğalgaz Satış Tarifesi (KDV Hariç )
  TL/KWH TL/m3
SERBEST TÜKETİCİ OLMAYAN KESİNTİLİ SINAİ SATIŞ FİYATI 25.680,73 273.243
SERBEST TÜKETİCİ OLMAYAN KESİNTİSİZ SINAİ SATIŞ FİYATI 25.680,73 273.243
SERBEST TÜKETİCİ OLMAYAN SANAYİ ISITMA FİYATI 25.940,13 276.003
SERBEST TÜKETİCİ  22.242,29 236.658

Kesintili Müşteri : İGDAŞ tarafından önceden haber
verilmek suretiyle gerektiğinde gaz arzı kesilebilen müşterilerdir.

 
01.07.2003 itibariyle geçerli birim fiyat (m3) ( KDV Hariç)
  TL/m3 TL/KWH
Oto Doğalgaz 809.844 76.112,07

FATURALAMADA ÜST ISIL DEĞERİN UYGULANMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun doğalgaz dağıtım şirketlerinin perakende satışlarında fiili üst ısıl değerin uygulanması hakkındaki tebliğe göre faturalandırmaya esas doğalgaz satış miktarının hesaplanması.

Üst Isıl Değer : ISO 6976 standardına göre hesaplanan doğalgazın içeriğinde bulunan bileşenlerdir.

Üst Isıl Değer standarlara göre; 9155’dir.

Faturalandırmada, ilk okuma ile son okuma arasındaki ortalama üst ısıl değer esas alınır.

HESAPLAMA

MF= KF x d / 860,42 kcal.

MF - Üst ısıl değere baz perakende satış fiyatı
KF – Kilowatt satış fiyatı
d - Üst ısıl değer

Örnek – 29.482 -TL x 9155 / 860,42 = 313.693 -TL