MADDE 8. ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyelik Koşulları

8.1. CNG veya LNG İstasyonu olan, İstasyon açmak isteyen, CNG ve LNG ile çalışan her türlü araç üretimi, yan sanayi üretimi, pazarlama yapan, ikmal yapan, montaj yapan, dönüşüm yapan, servis hizmeti veren, bakım ve onarım yapan, konuyla ilgili üretim yapan, ithalat ve ihracat yapan, proje geliştiren konu ile ilgili araştırma geliştirme çalışması yapan yardımcı ve destek kuruluşlar ve bu kuruluşlarda çalışan FİİL EHLİYETİNE SAHİP İLGİLİ MESLEK ODASI VEYA SANAYİ VE TİCARET ODASINA KAYITLI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER DERNEĞE ÜYE OLABİLİRLER.

8.2. Üyelerin Türkiye'de ikamet etmesi ve Dernekler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu ve hak sınırlama yasaklamalarına girmemesi gerekmektedir.

8.3. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye kabul edilebilmesi için Türkiye'de ikamet hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelikler için Türkiye'de ikamet şartı aranmaz.

MADDE 9. ÜYELİK İŞLEMLERİ VE ÜYELİĞE KABUL

Derneğin Üyelik işlemleri aşağıda gösterilmiştir;

9.1. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları içeren Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini beyan ettikleri bir başvuru dilekçesi ve muhtarlıktan alacağı ikametgah belgesi ile gerekli üyelik koşullarını içeren üyelik başvuru formunu doldurup Dernek Üye Tetkik ve Kabul Komisyonuna sunulur,

9.2 Adayın üyelik başvurusunun işleme konulması için en az iki kurucu üyenin teklifi ve iki üyenin kefaleti şarttır

9.3 Tüzel Kişilik üyelikleri için firma Yönetim Kurulu kararı almaları ve tüzel kişiliği temsil edecek üyelerin isimlerinin ibraz edildiğinin resmi yazı ile başvurmaları gerekmektedir.

9.4 Bu tüzük doğrultusunda Yönetim Kurulunun belirleyeceği üyelik koşullarını kanıtlayan belgeler ibraz edilir,

9.5 Üye Tetkik ve Kabul Komisyonu tarafından gerekli kabul kararı alınır,

9.6 Üye Tetkik ve Kabul Komisyonunu üyelik başvurusunu Yönetim Kuruluna ibraz eder ve değerlendirilmek üzere gündem yapılmasını talep eder,

9.7 Dernek Yönetim Kurulu başvuruyu, başvuru tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde sonuçlandırmak ve. sonucu adaya yazılı olarak bildirmek zorundadır.

9.8 Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri başlanır .Giriş aidatı ile yıllık aidat kayıt sırasında üyeden alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça üyelik hakkı kazanılmaz.

9.9 Üyelerin başka bir tüzel kişiliği temsilen üyelikleri kabul edilmez. Sadece bir tüzel kişiliği temsilen üye olabilirler. Hem gerçek kişi hem de tüzel kişilik temsilcisi olarak üyelik kabul edilmez.